pañcasīla

Опубликовано khantibalo от 2 декабря, 2014 - 16:39

Статья переехала сюда.


Переводы:5 правил буддистов-мирян, 5 предписаний
Основы:pañcasīl
Морфология:pañca+sīla
См. также: upāsaka , saraṇāgamana
нравственность: pātimokkha , aṭṭhasīla , sikkhāpada , pisuṇā vācā , catupārisuddhisīla

Объяснение

5. Mahānāmasuttaṃ Подробно
«Kittāvatā pana, bhante, upāsako sīlavā hotī»ti? "Почтенный, каким образом мирской последователь является нравственным?" Подробно
«Yato kho, mahānāma , upāsako pāṇātipātā paṭivirato hoti, adinnādānā paṭivirato hoti, kāmesumicchācārā paṭivirato hoti, musāvādā paṭivirato hoti, surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato hoti ettāvatā kho, mahānāma, upāsako sīlavā hotī»ti. В той мере, Маханама, как мирской последователь [Будды] воздерживается от уничтожения живых существ, воздерживается от взятия неданного, воздерживается от половой распущенности, воздерживается от ложной речи, воздерживается от употребления опьяняющих веществ, ведущих к беспечности, в той мере, Маханама, мирской последователь является нравственным. Подробно