Малое наставление с вопросами и ответами - cūḷavedallasuttaṃ (МН 44 - PTS M 1.299)

Отображение колонок
русский khantibalo
<<Назад
Малое наставление у Ассапуры (сūḷaassapurasuttaṃ - МН40)
Оглавление Далее>>
Наставление о приглашении брахмы (brahmanimantanikasuttaṃ- МН 49)
Пали - CST русский - khantibalo Комментарии
4. Cūḷavedallasuttaṃ ¶
460. Evaṃ me sutaṃ : ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Atha kho visākho upāsako yena dhammadinnā bhikkhunī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā dhammadinnaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
Ekamantaṃ nisinno kho visākho upāsako dhammadinnaṃ bhikkhuniṃ etadavoca : ««sakkāyo sakkāyo»ti, ayye, vuccati.
Katamo nu kho, ayye, sakkāyo vutto bhagavatā»ti?
«Pañca kho ime, āvuso visākha, upādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatā, seyyathidaṃ : rūpupādānakkhandho, vedanupādānakkhandho, saññupādānakkhandho, saṅkhārupādānakkhandho, viññāṇupādānakkhandho.
Ime kho, āvuso visākha, pañcupādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatā»ti. ¶
«Sādhayye»ti kho visākho upāsako dhammadinnāya bhikkhuniyā bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā dhammadinnaṃ bhikkhuniṃ uttariṃ pañhaṃ apucchi : ««sakkāyasamudayo sakkāyasamudayo»ti, ayye, vuccati.
Katamo nu kho, ayye, sakkāyasamudayo vutto bhagavatā»ti?
«Yāyaṃ, āvuso visākha, taṇhā ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī, seyyathidaṃ : kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā ayaṃ kho, āvuso visākha, sakkāyasamudayo vutto bhagavatā»ti. ¶
««Sakkāyanirodho sakkāyanirodho»ti, ayye, vuccati.
Katamo nu kho, ayye, sakkāyanirodho vutto bhagavatā»ti? ¶
«Yo kho, āvuso visākha, tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo ayaṃ kho, āvuso visākha, sakkāyanirodho vutto bhagavatā»ti. ¶
««Sakkāyanirodhagāminī paṭipadā sakkāyanirodhagāminī paṭipadā»ti, ayye, vuccati.
Katamā nu kho, ayye, sakkāyanirodhagāminī paṭipadā vuttā bhagavatā»ti? ¶
«Ayameva kho, āvuso visākha, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sakkāyanirodhagāminī paṭipadā vuttā bhagavatā, seyyathidaṃ : sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhī»ti. ¶
«Taññeva nu kho, ayye, upādānaṃ te [teva (sī.)] pañcupādānakkhandhā udāhu aññatra pañcahupādānakkhandhehi upādāna»nti?
«Na kho, āvuso visākha, taññeva upādānaṃ te pañcupādānakkhandhā, nāpi aññatra pañcahupādānakkhandhehi upādānaṃ.
Yo kho, āvuso visākha, pañcasu upādānakkhandhesu chandarāgo taṃ tattha upādāna»nti. ¶
461. «Kathaṃ panāyye, sakkāyadiṭṭhi hotī»ti?
«Idhāvuso visākha, assutavā puthujjano, ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto, sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto, rūpaṃ attato samanupassati, rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ.
Vedanaṃ - pe - saññaṃ. . saṅkhāre. . viññāṇaṃ attato samanupassati, viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
Evaṃ kho , āvuso visākha, sakkāyadiṭṭhi hotī»ti. ¶
«Kathaṃ panāyye, sakkāyadiṭṭhi na hotī»ti? ¶
«Idhāvuso visākha, sutavā ariyasāvako, ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto, sappurisānaṃ dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinīto, na rūpaṃ attato samanupassati, na rūpavantaṃ vā attānaṃ, na attani vā rūpaṃ, na rūpasmiṃ vā attānaṃ.
Na vedanaṃ - pe - na saññaṃ. . na saṅkhāre - pe - na viññāṇaṃ attato samanupassati, na viññāṇavantaṃ vā attānaṃ , na attani vā viññāṇaṃ, na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
Evaṃ kho, āvuso visākha, sakkāyadiṭṭhi na hotī»ti. ¶
462. «Katamo panāyye, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo»ti? ¶ - Почтенная, что из себя представляет благородный восьмеричный путь? ¶
«Ayameva kho, āvuso visākha, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ : sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhī»ti. "Друг Висакха, таков благородный восьмеричный путь, а именно: надлежащий взгляд, надлежащее намерение, надлежащая речь, надлежащая деятельность, надлежащие средства к существованию, надлежащее усилие, надлежащее памятование, надлежащая собранность ума.
«Ariyo panāyye, aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhato udāhu asaṅkhato»ti? ¶ - Почтенная, благородный восьмеричный путь является констриурованным или неконструированным? ¶
«Ariyo kho, āvuso visākha, aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhato»ti . ¶ - Друг Висакха, благородный восьмеричный путь является конструированным. ¶
«Ariyena nu kho, ayye, aṭṭhaṅgikena maggena tayo khandhā saṅgahitā udāhu tīhi khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅgahito»ti? ¶ - Почтенная, охватывает ли благородный восьмеричный путь три совокупности или три совокупности охватывают благородный восьмеричный путь? ¶
«Na kho, āvuso visākha, ariyena aṭṭhaṅgikena maggena tayo khandhā saṅgahitā tīhi ca kho, āvuso visākha, khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅgahito. Друг Висакха, благородный восьмеричный путь не охватывает три совокупности. Друг Висакха, три совокупности охватывают благородный восьмеричный путь.
Yā cāvuso visākha, sammāvācā yo ca sammākammanto yo ca sammāājīvo ime dhammā sīlakkhandhe saṅgahitā. Друг Висакха, надлежащая речь, надлежащая деятельность и надлежащие средства к существованию - эти качества заключены в совокупности нравственности.
Yo ca sammāvāyāmo yā ca sammāsati yo ca sammāsamādhi ime dhammā samādhikkhandhe saṅgahitā. Надлежащее усилие, надлежащее памятование и надлежащая собранность ума - эти качества заключены в совокупности собранности ума.
Yā ca sammādiṭṭhi yo ca sammāsaṅkappo, ime dhammā paññākkhandhe saṅgahitā»ti. ¶ Надлежащий взгляд и надлежащее намерение - эти качества заключены в совокупности мудрости. ¶
«Katamo panāyye, samādhi, katame dhammā samādhinimittā, katame dhammā samādhiparikkhārā, katamā samādhibhāvanā»ti? ¶
«Yā kho, āvuso visākha, cittassa ekaggatā ayaṃ samādhi cattāro satipaṭṭhānā samādhinimittā cattāro sammappadhānā samādhiparikkhārā.
Yā tesaṃyeva dhammānaṃ āsevanā bhāvanā bahulīkammaṃ, ayaṃ ettha samādhibhāvanā»ti. ¶
463. «Kati panāyye, saṅkhārā»ti? ¶ - Почтенная, что такое процессы конструирования? ¶
«Tayome, āvuso visākha, saṅkhārā : kāyasaṅkhāro, vacīsaṅkhāro, cittasaṅkhāro»ti. ¶ - Друг Висакха, эти три являются процессами конструирования: процессы конструирования тела, процессы конструирования речи и процессы конструирования ума. ¶
«Katamo panāyye, kāyasaṅkhāro, katamo vacīsaṅkhāro, katamo cittasaṅkhāro»ti? ¶ - Почтенная, что такое процессы конструирования тела, процессы конструирования речи и процессы конструирования ума? ¶
«Assāsapassāsā kho, āvuso visākha, kāyasaṅkhāro, vitakkavicārā vacīsaṅkhāro, saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāro»ti. ¶ - Друг Висакха, вдохи и выдохи являются процессами конструирования тела, рассуждение и изучение являются процессами конструирования речи, распознавания и ощущения являются процессами конструирования ума. ¶
«Kasmā panāyye, assāsapassāsā kāyasaṅkhāro, kasmā vitakkavicārā vacīsaṅkhāro, kasmā saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāro»ti? ¶ - Почтенная, почему вдохи и выдохи являются процессами конструирования тела? Почему рассуждение и изучение являются процессами конструирования речи? Почему распознавание и ощущение являются процессами конструирования ума? ¶
«Assāsapassāsā kho, āvuso visākha, kāyikā ete dhammā kāyappaṭibaddhā, tasmā assāsapassāsā kāyasaṅkhāro. - Друг Висакха, вдохи и выдохи являются телесными, эти феномены связаны с телом. Вот почему вдохи и выдохи являются процессами конструирования тела.
Pubbe kho, āvuso visākha, vitakketvā vicāretvā pacchā vācaṃ bhindati, tasmā vitakkavicārā vacīsaṅkhāro. Друг Висакха, рассудив и изучив, человек начинает говорить. Вот почему рассуждение и изучение являются процессами конструирования речи.
Saññā ca vedanā ca cetasikā ete dhammā cittappaṭibaddhā, tasmā saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāro»ti. ¶ Распознавание и ощущение являются умственными, эти феномены связаны с умом. Вот почему распознавание и ощущение являются процессами конструирования ума. ¶
464. «Kathaṃ panāyye, saññāvedayitanirodhasamāpatti hotī»ti? ¶
«Na kho, āvuso visākha, saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjantassa bhikkhuno evaṃ hoti : «ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjissa»nti vā, «ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjāmī»ti vā, «ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno»ti vā.
Atha khvāssa pubbeva tathā cittaṃ bhāvitaṃ hoti yaṃ taṃ tathattāya upanetī»ti. ¶
«Saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjantass panāyye, bhikkhuno katame dhammā paṭhamaṃ nirujjhanti : yadi vā kāyasaṅkhāro, yadi vā vacīsaṅkhāro, yadi vā cittasaṅkhāro»ti?
«Saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjantassa kho, āvuso visākha, bhikkhuno paṭhamaṃ nirujjhati vacīsaṅkhāro, tato kāyasaṅkhāro, tato cittasaṅkhāro»ti. ¶
«Kathaṃ panāyye, saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhānaṃ hotī»ti? ¶
«Na kho, āvuso visākha, saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahantassa bhikkhuno evaṃ hoti : «ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahissa»nti vā, «ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahāmī»ti vā, «ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhito»ti vā.
Atha khvāssa pubbeva tathā cittaṃ bhāvitaṃ hoti yaṃ taṃ tathattāya upanetī»ti. ¶
«Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahantassa panāyye, bhikkhuno katame dhammā paṭhamaṃ uppajjanti : yadi vā kāyasaṅkhāro, yadi vā vacīsaṅkhāro, yadi vā cittasaṅkhāro»ti?
«Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahantassa kho, āvuso visākha, bhikkhuno paṭhamaṃ uppajjati cittasaṅkhāro, tato kāyasaṅkhāro, tato vacīsaṅkhāro»ti. ¶
«Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhitaṃ panāyye, bhikkhuṃ kati phassā phusantī»ti?
«Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhitaṃ kho, āvuso visākha, bhikkhuṃ tayo phassā phusanti : suññato phasso, animitto phasso, appaṇihito phasso»ti. ¶
«Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhitassa panāyye, bhikkhuno kiṃninnaṃ cittaṃ hoti kiṃpoṇaṃ kiṃpabbhāra»nti?
«Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhitassa kho, āvuso visākha, bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ hoti, vivekapoṇaṃ vivekapabbhāra»nti. ¶
465. «Kati panāyye, vedanā»ti? ¶ - Почтенная, сколько есть видов ощущений? ¶
«Tisso kho imā, āvuso visākha, vedanā : sukhā vedanā, dukkhā vedanā, adukkhamasukhā vedanā»ti. ¶ - Друг Висакха, вот три вида ощущений: приятное ощущение, неприятное ощущение и ни приятное ни неприятное ощущение. ¶
«Katamā panāyye, sukhā vedanā, katamā dukkhā vedanā, katamā adukkhamasukhā vedanā»ti? ¶ - Почтенная, что такое приятное ощущение, что такое неприятное ощущение, что такое ни приятное ни неприятное ощущение? ¶
«Yaṃ kho, āvuso visākha, kāyikaṃ vā cetasikaṃ vā sukhaṃ sātaṃ vedayitaṃ : ayaṃ sukhā vedanā. - Друг Висакха, то, что телом или умом испытывается как приятное и нравящееся - это приятное ощущение.
Yaṃ kho, āvuso visākha, kāyikaṃ vā cetasikaṃ vā dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ : ayaṃ dukkhā vedanā. Друг Висакха, то, что телом или умом испытывается как неприятное и ненравящееся - это неприятное ощущение.
Yaṃ kho, āvuso visākha, kāyikaṃ vā cetasikaṃ vā neva sātaṃ nāsātaṃ vedayitaṃ : ayaṃ adukkhamasukhā vedanā»ti. ¶ Друг Висакха, то, что телом или умом испытывается ни как приятное ни как неприятное - это нейтральное ощущение. ¶
«Sukhā panāyye, vedanā kiṃsukhā kiṃdukkhā, dukkhā vedanā kiṃsukhā kiṃdukkhā, adukkhamasukhā vedanā kiṃsukhā kiṃdukkhā»ti? ¶ - Почтенная, каким образом приятное ощущение приятно и неприятно, неприятное ощущение приятно и неприятно, а ни приятное ни неприятное ощущение приятно и неприятно? ¶
«Sukhā kho, āvuso visākha, vedanā ṭhitisukhā vipariṇāmadukkhā dukkhā vedanā ṭhitidukkhā vipariṇāmasukhā adukkhamasukhā vedanā ñāṇasukhā aññāṇadukkhā»ti. ¶ - Друг Висакха, приятное ощущение приятно, когда оно остаётся и неприятно, когда изменяется. Неприятное ощущение неприятно, когда оно остаётся и приятно, когда изменяется. Ни приятное ни неприятное ощущение приятно, когда оно сопровождается знанием и мучительно, когда знанием не сопровождается. ¶
«Sukhāya panāyye, vedanāya kiṃ anusayo anuseti, dukkhāya vedanāya kiṃ anusayo anuseti, adukkhamasukhāya vedanāya kiṃ anusayo anusetī»ti? ¶ - Почтенная, приятное ощущение какую предрасположенность образует? Неприятное ощущение какую предрасположенность образует? Нейтральное ощущение какую предрасположенность образует? ¶
«Sukhāya kho, āvuso visākha, vedanāya rāgānusayo anuseti, dukkhāya vedanāya paṭighānusayo anuseti, adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo anusetī»ti. ¶ - Друг Висакха, приятное ощущение образует предрасположенность к страсти, неприятное ощущение образует предрасположенность к отвращению, ни приятное ни неприятное ощущение образует предрасположенность к неведению. ¶
«Sabbāya nu kho, ayye, sukhāya vedanāya rāgānusayo anuseti, sabbāya dukkhāya vedanāya paṭighānusayo anuseti, sabbāya adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo anusetī»ti? ¶
«Na kho, āvuso visākha, sabbāya sukhāya vedanāya rāgānusayo anuseti, na sabbāya dukkhāya vedanāya paṭighānusayo anuseti, na sabbāya adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo anusetī»ti. ¶
«Sukhāya panāyye, vedanāya kiṃ pahātabbaṃ, dukkhāya vedanāya kiṃ pahātabbaṃ, adukkhamasukhāya vedanāya kiṃ pahātabba»nti? ¶
«Sukhāya kho, āvuso visākha, vedanāya rāgānusayo pahātabbo, dukkhāya vedanāya paṭighānusayo pahātabbo, adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo pahātabbo»ti. ¶
«Sabbāya nu kho, ayye, sukhāya vedanāya rāgānusayo pahātabbo, sabbāya dukkhāya vedanāya paṭighānusayo pahātabbo, sabbāya adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo pahātabbo»ti? ¶
«Na kho, āvuso visākha, sabbāya sukhāya vedanāya rāgānusayo pahātabbo, na sabbāya dukkhāya vedanāya paṭighānusayo pahātabbo , na sabbāya adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo pahātabbo.
Idhāvuso visākha, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
Rāgaṃ tena pajahati, na tattha rāgānusayo anuseti.
Idhāvuso visākha, bhikkhu iti paṭisañcikkhati : «kudāssu nāmāhaṃ tadāyatanaṃ upasampajja viharissāmi yadariyā etarahi āyatanaṃ upasampajja viharantī»ti?
Iti anuttaresu vimokkhesu pihaṃ upaṭṭhāpayato uppajjati pihāppaccayā domanassaṃ.
Paṭighaṃ tena pajahati, na tattha paṭighānusayo anuseti.
Idhāvuso visākha, bhikkhu sukhassa ca pahānā, dukkhassa ca pahānā, pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā, adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
Avijjaṃ tena pajahati, na tattha avijjānusayo anusetī»ti. ¶
466. «Sukhāya panāyye, vedanāya kiṃ paṭibhāgo»ti? ¶
«Sukhāya kho, āvuso visākha, vedanāya dukkhā vedanā paṭibhāgo»ti. ¶
«Dukkhāya pannāyye, vedanāya kiṃ paṭibhāgo»ti? ¶
«Dukkhāya kho, āvuso visākha, vedanāya sukhā vedanā paṭibhāgo»ti. ¶
«Adukkhamasukhāya panāyye, vedanāya kiṃ paṭibhāgo»ti? ¶
«Adukkhamasukhāya kho, āvuso visākha, vedanāya avijjā paṭibhāgo»ti. ¶
«Avijjāya panāyye, kiṃ paṭibhāgo»ti? ¶
«Avijjāya kho, āvuso visākha, vijjā paṭibhāgo»ti. ¶
«Vijjāya panāyye, kiṃ paṭibhāgo»ti? ¶
«Vijjāya kho, āvuso visākha, vimutti paṭibhāgo»ti. ¶
«Vimuttiyā panāyye , kiṃ paṭibhāgo»ti? ¶
«Vimuttiyā kho, āvuso visākha, nibbānaṃ paṭibhāgo»ti. ¶
«Nibbānassa panāyye, kiṃ paṭibhāgo»ti?
«Accayāsi, āvuso [accasarāvuso (sī. pī.), accassarāvuso (syā. kaṃ.)] visākha, pañhaṃ, nāsakkhi pañhānaṃ pariyantaṃ gahetuṃ.
Nibbānogadhañhi, āvuso visākha, brahmacariyaṃ, nibbānaparāyanaṃ nibbānapariyosānaṃ.
Ākaṅkhamāno ca tvaṃ, āvuso visākha, bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāsi, yathā ca te bhagavā byākaroti tathā naṃ dhāreyyāsī»ti. ¶
467. Atha kho visākho upāsako dhammadinnāya bhikkhuniyā bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā dhammadinnaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
Ekamantaṃ nisinno kho visākho upāsako yāvatako ahosi dhammadinnāya bhikkhuniyā saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
Evaṃ vutte, bhagavā visākhaṃ upāsakaṃ etadavoca : «paṇḍitā, visākha, dhammadinnā bhikkhunī, mahāpaññā, visākha, dhammadinnā bhikkhunī.
Maṃ cepi tvaṃ, visākha, etamatthaṃ puccheyyāsi, ahampi taṃ evamevaṃ byākareyyaṃ, yathā taṃ dhammadinnāya bhikkhuniyā byākataṃ.
Eso cevetassa [esovetassa (syā. kaṃ.)] attho.
Evañca naṃ [evametaṃ (sī. syā. kaṃ.)] dhārehī»ti. ¶
Idamavoca bhagavā.
Attamano visākho upāsako bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
<<Назад
Малое наставление у Ассапуры (сūḷaassapurasuttaṃ - МН40)
Оглавление Далее>>
Наставление о приглашении брахмы (brahmanimantanikasuttaṃ- МН 49)

Редакция перевода от 17.04.2018 19:27