sammāvācā

Опубликовано khantibalo от 28 августа, 2015 - 22:47

Статья переехала сюда.


Переводы:совершенная речь
Основы:sammāvāc
Морфология:sammā+vācā
См. также: sīla
благородный восьмеричный путь: sammādiṭṭhi , sammāsaṅkappa , sammākammanta , sammāājīva , sammāvāyāma , sammāsati , sammāsamādhi , ariyo aṭṭhaṅgiko maggo

Объяснение

7. Mahācattārīsakasuttaṃ Большое наставление о сороковке Подробно
Katamā ca, bhikkhave, sammāvācā? Какова же, о монахи, надлежащая речь? Подробно
Sammāvācaṃpahaṃ, bhikkhave, dvāyaṃ vadāmi : atthi, bhikkhave, sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā atthi, bhikkhave , sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā maggaṅgā. Надлежащая речь, говорю я, двух видов: есть надлежащая речь с наличием влечений, сопричастная заслуге, дающее плод в сфере привязанности, и есть, о монахи, надлежащая речь, являющаяся фактором пути, благородной, надмирской, в которой влечения отсутствуют. Подробно
Katamā ca, bhikkhave, sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā? Какова же, о монахи, надлежащая речь с наличием влечений, сопричастная заслуге, дающее плод в сфере привязанности? Подробно
Musāvādā veramaṇī, pisuṇāya vācāya veramaṇī, pharusāya vācāya veramaṇī, samphappalāpā veramaṇī : ayaṃ, bhikkhave, sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā. Отказ от ложной речи, отказ от сплетен/клеветы, отказ от грубой речи, отказ от пустой болтовни: такова надлежащая речь с наличием влечений, сопричастная заслуге, дающее плод в сфере привязанности. Подробно
Katamā ca, bhikkhave, sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā maggaṅgā? Какова же, о монахи, надлежащая речь, являющаяся фактором пути, благородной, надмирской, в которой влечения отсутствуют? Подробно
Yā kho, bhikkhave, ariyacittassa anāsavacittassa ariyamaggasamaṅgino ariyamaggaṃ bhāvayato catūhi vacīduccaritehi ārati virati paṭivirati veramaṇī : ayaṃ, bhikkhave, sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā maggaṅgā. Отказ от четырёх видов дурного словесного поведения, избегание, отказ, воздержание от неё того, чей ум стал благородным, кто обладает благородным путём и развивает благородный путь: такова, о монахи, надлежащая речь, являющаяся фактором пути, благородной, надмирской, в которой влечения отсутствуют. Подробно
10. Cundasuttaṃ Наставление Чунде Подробно
Idha, cunda, ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti. Здесь, Чунда, некто оказавшись от ложной речи, воздерживается от ложной речи. Подробно
Sabhaggato vā parisaggato vā ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā abhinīto sakkhipuṭṭho : «ehambho purisa, yaṃ jānāsi taṃ vadehī»ti, so ajānaṃ vā āha «na jānāmī»ti, jānaṃ vā āha «jānāmī»ti, apassaṃ vā āha «na passāmī»ti, passaṃ vā āha «passāmī»ti. Когда его вызвали на городское собрание, на собрание группы, на собрание родственников, на собрание его гильдии или ко двору правителя [на заседание суда] и допрашивают как свидетеля: "любезный, подойди и скажи что знаешь", он не зная говорит "я не знаю", зная говорит "я знаю", если не видел говорит "я не видел", если видел говорит "я видел". Подробно
Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā na sampajānamusā bhāsitā hoti. Так он умышленно не произносит ложь ради себя, ради другого, ради определённого вознаграждения. Подробно
«Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya, pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti : na ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ bhedāya, na amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya. Отказавшись от ссорящих слов он воздерживается от ссорящих слов. Услышанное здесь он не рассказывает там, чтобы поссорить тамошних со здешними. Услышанное там он не рассказывает здесь, чтобы поссорить здешних с тамошними. Подробно
Iti bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo samaggarato samagganandī samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti. Так соединяя находящихся в раздоре и укрепляя согласие живущих в согласии он любит согласие, наслаждается согласием, радуется согласию, произносит слова, ведущие к согласию. Подробно
«Pharusaṃ vācaṃ pahāya, pharusāya vācāya paṭivirato hoti. Отказавшись от грубой речи он воздерживается от грубой речи. Подробно
Yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā, tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti. Он произносит слова приятные на слух, наполненные любовью, идущие к сердцу, вежливые, радующие и приятные для многих. Подробно
«Samphappalāpaṃ pahāya, samphappalāpā paṭivirato hoti kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasaṃhitaṃ. Отказавшись от пустой болтовни он воздерживается от пустой болтовни. Он говорит своевременно, говорит о том что есть в реальности, что относится к цели (или благу), о Дхамме, о Винае. Он произносит слова заслуживающие сохранения как ценность, уместные, обоснованные, ограниченные по объёму, относящиеся к цели (или к благу). Подробно